Юридичні документи

Юридичні документи

Інтернет, яким він має бути безмежний.

 • Без місячних зобов’язань
 • Гнучкі розрахункові періоди
 • Без додаткових комісій
ЗВ’ЯЗАТИСЬ З НАМИ!
Юридичні документи
Політика конфіденційності

Довідковий центр  LTESocks

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) поширюється на всю інформацію, яку онлайн-ресурс  «ltesocks.io» , розташований на доменному імені  https://ltesocks.io/  , може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів ресурсу

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені працівники управління сайтом, що діють від імені  «ltesocks.io» , які організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних. , склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначеної або фізичної особи, яка перебуває в процесі визначення (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або комплекс дій (операцій), що здійснюються за допомогою засобів автоматизації або без них з персональними даними, у тому числі збір, запис, систематизація, накопичення, збереження, виправлення (оновлення, доповнення), вилучення, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. . «Конфіденційність персональних даних» – зобов’язання Оператора або іншої особи, яка отримала доступ до персональних даних, не допускати розповсюдження персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої правової підстави.

1.1.5. «Користувач Сайту (далі – Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет.

1.1.6. «Cookie» — це невеликий фрагмент даних, який надсилається веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, і який веб-клієнт або веб-браузер надсилає на веб-сервер кожного разу, коли виникає запит HTTP, коли користувач намагається відкрити сторінку. відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі на основі протоколу IP.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем ресурсу означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач зобов’язується припинити використання сайту Інтернет-магазину.

2.3. Ця Політика конфіденційності поширюється лише на  https://ltesocks.io/   , який не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може бути перенаправлений за посиланнями, доступними на веб-сайті Інтернет-магазину. .

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем сайту.

 

 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту під час реєстрації або оформлення замовлення на покупку товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки згідно з цією Політикою конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті та містять наступну інформацію:

3.2.1. Ім’я користувача;

3.2.2. Контактний телефон користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. Адреса доставки товару;

3.3.1. Вимкнення файлів cookie може унеможливити доступ до частин сайту, які потребують авторизації.

3.3.2. Сайт збирає статистику по IP-адресах відвідувачів. Ця інформація використовується для виявлення та вирішення технічних проблем і для контролю законності фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша особиста інформація, яка не була зазначена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених підпунктами 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 

 1. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Персональні дані Користувача можуть використовуватися адміністрацією сайту з метою:

4.1.1. Ідентифікувати зареєстрованого на сайті Користувача для оформлення замовлення та/або укласти Договір купівлі-продажу дистанційно з Сайту.

4.1.2. Надавати Користувачеві доступ до персоналізованих ресурсів Сайту.

4.1.3. Встановлювати зворотний зв’язок з Користувачем, включаючи відправку повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробку запитів від Користувача.

4.1.4. Визначте користувача, щоб забезпечити безпеку та запобігти шахрайству.

4.1.5. Підтвердити достовірність і повноту наданих Користувачем персональних даних.

4.1.6. Створити обліковий запис для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на його створення.

4.1.7. Повідомити Користувача сайту про статус Замовлення.

4.1.8. Обробляти та отримувати платежі, підтверджувати податок або податкові пільги, оскаржувати платіж, визначати право на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надавати Користувачеві ефективну клієнтську та технічну підтримку в разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту.

4.1.10. Надавати Користувачеві за його згодою оновлення продуктів, спеціальні пропозиції, інформацію про ціни, інформаційні бюлетені та іншу інформацію від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.

4.1.11. Розпочати рекламну діяльність за згодою Користувача.

4.1.12. Надавати Користувачеві доступ до сайтів або послуг партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

 

 1. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження часу, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних із засобами автоматизації або без них.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам зв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, в тому числі для доставки Товарів.

5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших протиправних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів для запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач повинен:

6.1.1. Надати інформацію про особисті дані, необхідні для використання Сайту.

6.1.2. Оновити та доповнити надані персональні дані у разі їх зміни.

6.2. Адміністрація сайту повинна:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечувати збереження конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати її без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не продавати, обмінювати, публікувати та не розголошувати передані персональні дані Користувача будь-якими іншими можливими способами, крім тих, що зазначені в підпунктах. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до процедури, яка зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу з питань захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або незаконних. дії знайдені.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачеві у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, за винятком випадків, передбачених пп. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стало надбанням громадськості до його втрати або розголошення.

7.2.2. Було отримано від третьої сторони до того, як воно було отримано Адміністрацією сайту.

7.2.3. Було оприлюднено за згодою Користувача.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Перед зверненням до суду з позовом щодо спорів, що виникають у відносинах між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Про результати розгляду претензії отримувач претензії письмово повідомляє заявника протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії.

8.3. Якщо згоди не буде досягнуто, спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту поширюється чинне законодавство.

 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Інтернет-магазину, якщо інша інформація не передбачена новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Будь-які пропозиції чи запитання щодо цієї Політики конфіденційності слід надсилати на  support@ltesocks.io

Читати далі
Політика використання файлів cookie

Довідковий центр  LTESocks

У цій Політиці щодо файлів cookie пояснюється, як  https://ltesocks.io/

(«Компанія», «ми», «нас» і «наш») використовує файли cookie та подібні технології, щоб розпізнавати вас, коли ви відвідуєте наші вебсайти за адресою  https://ltesocks.io/ , («Вебсайти»). Тут пояснюється, що це за технології та чому ми їх використовуємо, а також ваші права контролювати їх використання нами. У деяких випадках ми можемо використовувати файли cookie для збору особистої інформації або вона стає особистою інформацією, якщо ми об’єднуємо її з іншою інформацією. Що таке файли cookie? Файли cookie — це невеликі файли даних, які зберігаються на вашому комп’ютері або мобільному пристрої, коли ви відвідуєте вебсайт. Файли cookie широко використовуються власниками вебсайтів для того, щоб їхні вебсайти працювали або працювали більш ефективно, а також для надання звітної інформації. Файли cookie, встановлені власником вебсайту (у цьому випадку https://ltesocks.io/ ) називаються «першими файлами cookie». Файли cookie, встановлені не власником вебсайту, називаються «файлами cookie третіх сторін». Сторонні файли cookie дають змогу надавати сторонні функції або функції на вебсайті або через нього (наприклад, рекламу, інтерактивний вміст і аналітику). Сторони, які встановлюють ці сторонні файли cookie, можуть розпізнати ваш комп’ютер як під час відвідування відповідного веб-сайту, так і під час відвідування певних інших веб-сайтів.  

 

Чому ми використовуємо файли cookie?

Ми використовуємо перші та сторонні файли cookie з кількох причин. Деякі файли cookie потрібні з технічних причин, щоб наші вебсайти працювали, і ми називаємо їх «важливими» або «суворо необхідними» файлами cookie. Інші файли cookie також дозволяють нам відстежувати та націлювати інтереси наших користувачів, щоб покращити роботу з нашими онлайн-ресурсами. Треті сторони розміщують файли cookie через наші вебсайти для реклами, аналітики та інших цілей. Це описано більш детально нижче. Конкретні типи перших і сторонніх файлів cookie, які обслуговуються через наші вебсайти, і цілі, які вони виконують, описані нижче (зверніть увагу, що конкретні файли cookie, які обслуговуються, можуть відрізнятися залежно від конкретних вебсайтів, які ви відвідуєте): Як я можу контролювати файли cookie? Ви маєте право вирішувати, приймати чи відхиляти файли cookie. Ви можете використовувати свої права на використання файлів cookie, встановивши свої параметри в менеджері згоди на файли cookie. Менеджер згоди на файли cookie дозволяє вам вибрати категорії файлів cookie, які ви приймаєте або відхиляєте. Основні файли cookie не можна відхилити, оскільки вони вкрай необхідні для надання вам послуг. Менеджер згоди на файли cookie можна знайти на банері сповіщень і на нашому вебсайті. Якщо ви вирішите відхилити файли cookie, ви все одно зможете користуватися нашим вебсайтом, хоча ваш доступ до деяких функцій і розділів нашого вебсайту може бути обмежено. Ви також можете налаштувати або змінити елементи керування веббраузером, щоб приймати або відхиляти файли cookie. Оскільки засоби, за допомогою яких ви можете відмовитися від файлів cookie за допомогою елементів керування вашого веббраузера, відрізняються від браузера до браузера, вам слід відвідати меню довідки вашого браузера для отримання додаткової інформації.

 

А як щодо інших технологій відстеження, наприклад вебмаяків?

Файли cookie — це не єдиний спосіб розпізнати або відстежити відвідувачів вебсайту. Час від часу ми можемо використовувати інші подібні технології, як-от вебмаяки (іноді їх називають «пікселями відстеження» або «чіткими зображеннями у форматі gif»). Це крихітні графічні файли, які містять унікальний ідентифікатор, який дозволяє нам розпізнавати, коли хтось відвідував наші вебсайти або відкрив електронний лист, що містить їх. Це дозволяє нам, наприклад, відстежувати моделі трафіку користувачів з однієї сторінки вебсайту на іншу, доставляти або обмінюватися файлами cookie, щоб зрозуміти, чи перейшли ви на вебсайт через онлайн-рекламу, що відображається на сторонньому вебсайті. , для покращення продуктивності сайту та вимірювання успіху маркетингових кампаній електронною поштою. У багатьох випадках ці технології покладаються на файли cookie для належного функціонування.

Як часто ви будете оновлювати цю політику щодо файлів cookie?Ми можемо час від часу оновлювати цю Політику щодо файлів cookie, щоб відобразити, наприклад, зміни файлів cookie, які ми використовуємо, або з інших операційних, юридичних чи нормативних причин. Тому, будь ласка, регулярно переглядайте цю Політику щодо файлів cookie, щоб бути в курсі використання нами файлів cookie та пов’язаних технологій. Дата у верхній частині цієї Політики щодо файлів cookie вказує на час її останнього оновлення.  

Де я можу отримати додаткову інформацію?Якщо у вас виникли запитання щодо використання нами файлів cookie або інших технологій, надішліть нам листа на адресу support@ltesocks.io

Читати далі
Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією ТМ «LTESOCKS.IO», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір надання послуг дистанційним способом, тобто через мережу Інтернет, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційний інтернет-сайт Продавця «https://ltesocks.io (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір надання послуг вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

* «послуга» – інформаційно-консультаційні послуги, включаючи надання у користування каналів мобільних проксі;

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, що реалізує товари та надає послуги, які представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку товарів та послуг, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується надати Покупця послугу, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти послугу на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів та послуг в Інтернет-магазині, у тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів та послуг в Інтернет-магазині;

– Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар чи послугу, представлені на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, а також неможливості надати послугу, Менеджер компанії зобов’язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Передплата

5.1. Оплата здійснюється у гривнях на умовах 100% передоплати.

5.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де й провадиться видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи згідно із законодавством України.

6.3. Надання послуг здійснюється через мережу Інтернет шляхом надання доступу до Особистого кабінету на сайті Продавця та активації передплати послуги на оплачений період часу.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– Оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

– за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

– за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;

– за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи надану йому послугу, у тому числі канали мобільних проксі, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну її діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї угоди за умови попередньої публікації її на сайті https://ltesocks.io

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів та послуг через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України “Про електронну комерцію”

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцю.

10.4. Відмови від Послуги та повернення коштів можливі протягом години після здійснення оплати, за умови, що через придбаний канал проксі пройшло не більше 50 мбайт трафіку.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «ltesocks.io» на офіційному інтернет-сайті https://ltesocks.io має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам для реалізації товару.

Читати далі
Політика відшкодування

https://ltesocks.io/ надає можливість безкоштовно протестувати наші послуги:

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцю.

10.4. Відмови від Послуги та повернення коштів можливі протягом години після здійснення оплати, за умови, що через придбаний канал проксі пройшло не більше 50 мбайт трафіку.

Читати далі
Ліцензійна угода

Рішення проксі-сервера з кількома IP-адресами, що надає користувачеві кілька IP-адрес для підключення до Інтернету («Система»), належить і підтримується Socks Expert LTD та її дочірніми компаніями (далі – «Socks Expert LTD », «ми», «наш» або «нас»). Наші послуги призначені для досліджень, особистого та комерційного використання та лише для законних і законних цілей, як це визначено в цій Ліцензійній угоді та будь-якому чинному законодавстві. Ця Ліцензійна угода (ця «Угода») застосовується до всіх версій наших служб, а також до будь-яких окремих функцій і похідних від них.

Натиснувши «Зареєструватися» та зареєструвавшись у нашій Системі та/або почавши використовувати нашими послугами, ви, як користувач, підтверджуєте, що прочитали цю Угоду та укладаєте юридично обов’язкову Угоду з Socks Expert LTD , а також погоджуєтеся бути зобов’язаними цією Угодою, умовами договору про додаткові послуги підтримки (див. окремо, якщо це доречно). 

Користування нашими послугами означає вашу згоду безумовно та без обмежень дотримуватися умов цієї Угоди. Якщо ви не погоджуєтеся дотримуватися умов цієї Угоди, ви не повинні використовувати або повинні негайно припинити використання наших послуг і/або повинні видалити будь-яке програмне забезпечення, яке було надано в рамках наших послуг. Якщо прямо не вказано інше, будь-які нові функції чи функції, які доповнюють або вдосконалюють наші послуги, регулюються цією Угодою.

Якщо ви користуєтеся нашими послугами від імені організації, ви погоджуєтеся з цією Угодою для цієї організації та визнаєте, що маєте повноваження діяти від імені цієї організації та зобов’язуєтесь дотримуватися цієї Угоди від імені цієї організації.

Надання обмеженої ліцензії

Відповідно до вашої згоди та постійного дотримання цієї Угоди Socks Expert LTD надає вам невиключну обмежену ліцензію, яка не підлягає передачі та відкликанню, на доступ і використання наших послуг для особистих, дослідницьких і ваших власних законних комерційних цілей протягом терміну дії вибраного Socks Expert LTD . пакет підписки. Вибраний вами пакет передплати Socks Expert LTD  може встановити тривалість і технічні обмеження на використання наших послуг.

Використання вами наших послуг і надання вам обмеженої ліцензії вимагає придбання вами одного з пакетів підписки Socks Expert LTD . Ви повинні ввести дійсний спосіб оплати як умову для використання або доступу до наших послуг, і оплата за вибраний пакет підписки Socks Expert LTD  буде оцінена відповідно до нього. Ціни на пакет передплати Socks Expert LTD не включають будь-які застосовні податки, збори та збори (ПДВ, утримання, мито тощо), і ви несете відповідальність за сплату всіх таких застосовних податків, зборів або зборів.

Ви погоджуєтеся з тим, що завжди будете дотримуватись усіх законів і правил під час використання наших послуг. Socks Expert LTD  залишає за собою право в будь-який час припинити пропонувати та/або підтримувати послуги або будь-які функції, що входять до складу наших послуг, після чого ваша ліцензія на використання наших послуг або їх частини буде автоматично призупинена. У такому випадку компанія Socks Expert LTD не зобов’язана надавати відшкодування, пільги чи іншу компенсацію користувачам наших послуг.

Ви можете користуватися нашими послугами, лише якщо ви можете юридично прийняти цю Угоду та взяти на себе зобов’язання згідно з цією Угодою та лише відповідно до цієї Угоди та всіх застосовних законів. Особи молодше 18 років не повинні користуватися нашими послугами. Socks Expert LTD  ніколи не дозволяє свідомо користуватися нашими послугами особам молодше 18 років і не збирає та обробляє будь-які персональні дані таких осіб. Виходячи з вищесказаного, передбачається, що особа, яка користується нашими послугами, має принаймні 18 років. Якщо буде виявлено особу молодше 18 років або особу, яка надає неправдиві дані, обліковий запис такої особи та всі її дані будуть негайно видалені Socks Expert LTD без будь-якого повідомлення.

Ми можемо в односторонньому порядку та без будь-якого повідомлення чи попередження встановлювати та застосовувати обмеження на використання наших послуг, особливо коли це потрібно для дотримання прийнятного використання наших послуг (будь ласка, також дивіться розділ «Заборонена діяльність» нижче). Ми залишаємо за собою право в односторонньому порядку відмовитися від наших послуг, призупинити ваше використання або обмежити доступ до наших послуг на власний розсуд з будь-якої причини або без причини.

Особиста інформація (рахунок і оплата)

Ви повинні надати Socks Expert LTD  інформацію для свого облікового запису (дійсну електронну адресу, ім’я користувача та пароль) і платіжну інформацію, щоб користуватися нашими послугами. Ви берете на себе повну відповідальність за те, що така інформація є актуальною, повною та точною. Ви гарантуєте, що інформація, яку ви надаєте нам, буде правдивою, точною та повною, і що ви маєте право надавати таку інформацію. Ви дозволяєте нам перевіряти вашу інформацію на власний розсуд і в будь-який час.

Доступ до даних, вмісту та ресурсів через наші служби (контент третіх сторін)

Наші послуги дозволяють вам отримувати доступ до даних, вмісту та ресурсів третіх сторін так, ніби ви отримуєте доступ до них через IP-адреси, надані нашими службами. Все, до чого ви можете отримати доступ за допомогою наших служб, називається «Вмістом третьої сторони». Socks Expert LTD  поважає інтелектуальну власність, конфіденційність і безпеку інших, і ми просимо наших користувачів робити те саме. Коли ви отримуєте доступ до будь-якого Вмісту третіх осіб за допомогою наших служб, проконсультуйтеся з власниками, особами та організаціями, зображеними на такому вмісті, щодо згоди, прав, інформації та обмежень, які можуть бути застосовані до такого вмісту. Будь ласка, зверніть увагу, що певний вміст не можна записувати, відтворювати, використовувати, розповсюджувати або відображати без письмового дозволу правовласників і відповідних сторін. Ви несете повну відповідальність за Контент третіх сторін, яким ви отримуєте доступ, використовуєте, записуєте, зберігаєте та зберігаєте за допомогою наших служб, і ви не порушуватимете обмеження, застосовні до власності, фізичних та юридичних осіб, з яких походить такий вміст, незалежно від наявності таких обмежень. розміщені чи ні. Умовою користування нашими службами є те, що ви погоджуєтеся не використовувати наші служби для порушення будь-яких відповідних законів або прав третіх сторін, зокрема конфіденційності та прав інтелектуальної власності, а також не брати участь у будь-якій забороненій діяльності (див. нижче). Ви можете бути піддані цивільному, адміністративному та кримінальному стягненню, включаючи, без обмежень, грошові збитки, якщо ви берете участь у Заборонених діях або іншим чином порушуєте цю Угоду або порушуєте законні права будь-якої третьої сторони. Ми залишаємо за собою право в будь-який час на власний розсуд, з повідомленням або без нього, призупинити використання та доступ до наших послуг для будь-яких користувачів, які порушують будь-які права третіх сторін або відповідні закони.

Інтелектуальна власність

Наші послуги та їх власні функції, функції, інтерфейси та вихідний код захищені авторським правом та іншими законами про інтелектуальну власність. Наші послуги та їхні власні функції, функції, інтерфейси та вихідний код належать Socks Expert LTD . За винятком обмежених ліцензійних прав, чітко зазначених у цьому документі, Socks Expert LTD має та зберігатиме всі права, права власності та інтереси щодо наших послуг, її власних функцій, функцій, інтерфейсів та вихідного коду та Програмного забезпечення (як визначено нижче), а також усіх копій, їх модифікації та похідні роботи (включаючи будь-які зміни, які включають будь-які ваші ідеї, відгуки чи пропозиції). Ви визнаєте, що отримуєте лише обмежене ліцензійне право на наші послуги, їх власні функції, функціональні можливості, інтерфейси та Програмне забезпечення, і що жодні права власності не передаються вам згідно з цією Угодою чи іншим чином. Ви не маєте права відтворювати, продавати, публікувати, поширювати, змінювати, відображати, виконувати, повторно публікувати чи іншим чином використовувати будь-яку частину наших служб, її власних функцій, функцій, інтерфейсів і вихідного коду будь-яким іншим способом або з будь-якою іншою метою без попередньої письмової згоди Socks Expert LTD.

Ви визнаєте, що наші послуги, їх власні функції, функціональні можливості, інтерфейси та вихідний код містять певні повідомлення та позначки, які належать  Socks Expert LTD та іншим. Ви погоджуєтеся не копіювати, використовувати або іншим чином порушувати ці знаки. Крім того, ви погоджуєтеся не змінювати та не видаляти будь-яку торгову марку, авторське право чи інше повідомлення з будь-яких копій наших послуг, їхніх власних функцій, функцій, інтерфейсів і вихідного коду.

Будь ласка, зверніть увагу, що все власне програмне забезпечення, яке міститься в наших службах (разом «Програмне забезпечення»), належить  Socks Expert LTD і захищене законами про авторське право та іншими законами про інтелектуальну власність, а також положеннями міжнародних угод. Ви не маєте права (і не дозволяєте будь-якій третій стороні): (а) декомпілювати, розбирати або іншим чином здійснювати зворотний інженерний аналіз наших служб, їх власних функцій, функціональних можливостей, інтерфейсів і вихідного коду або Програмного забезпечення, а також намагатися реконструювати чи виявити будь-які вихідний код, базові ідеї, алгоритми, формати файлів або програмні інтерфейси наших служб, його власні функції, функціональні можливості, інтерфейси та вихідний код або Програмне забезпечення будь-якими засобами (за винятком і лише в тій мірі, в якій чинне законодавство забороняє або обмежує зворотне інженерні обмеження); (b) розповсюджувати, продавати, субліцензувати, здавати в оренду, здавати в оренду або використовувати наші послуги, їх власні функції, функції, інтерфейси та вихідний код або Програмне забезпечення (або будь-яку його частину) для спільного використання часу, хостингу, постачальника послуг або в подібних цілях; (c) видаляти будь-які відомості про ідентифікацію продукту, права власності, авторські права чи інші повідомлення, що містяться в наших службах, його запатентованих функціях, функціях, інтерфейсах і вихідному коді або Програмному забезпеченні;

(d) змінювати будь-яку частину наших служб, їх власних особливостей, функцій, інтерфейсів і вихідного коду або Програмного забезпечення, створювати похідну роботу будь-якої частини наших служб, їх власних функцій, функцій, інтерфейсів і вихідного коду або Програмного забезпечення. , або включати наші послуги , їх власні функції, функції, інтерфейси та вихідний код або Програмне забезпечення в інше програмне забезпечення або з ним;

 (e) публічно поширювати інформацію про продуктивність або аналіз (зокрема, контрольні показники) з будь-якого джерела, пов’язаного з нашими службами, їх власними функціями, функціями, інтерфейсами та вихідним кодом або Програмним забезпеченням; 

(f) використовувати будь-яке обладнання, пристрій, програмне забезпечення або інші засоби, призначені для обходу або видалення будь-якої форми захисту від копіювання, яка використовується Socks Expert LTD  у зв’язку з нашими послугами, його власними функціями, функціями, інтерфейсами та вихідним кодом або Програмним забезпеченням, або використовувати наші послуги, їхні власні функції, функції, інтерфейси та вихідний код або Програмне забезпечення разом із будь-яким кодом авторизації, серійним номером чи іншим пристроєм захисту від копіювання, що не надається Socks Expert LTD ; або (g) використовувати наші послуги, їх власні функції, функції, інтерфейси та вихідний код або Програмне забезпечення для розробки продукту, який є конкурентоспроможним з будь-якими пропозиціями продуктів Socks Expert LTD . 

Будь-який несанкціонований доступ до, відтворення, розповсюдження, публікація, відображення чи інше використання наших послуг, його власних функцій, функціональних можливостей, інтерфейсів і вихідного коду або програмного забезпечення прямо заборонено законом і може призвести до суворого цивільного та/або кримінального покарання. Порушники будуть притягнуті до максимальної відповідальності.

Нам завжди цікаво дізнатися про те, як ми можемо покращити наші послуги. Якщо ви надсилаєте будь-які коментарі, ідеї, пропозиції, документи чи відгуки щодо наших послуг, ви погоджуєтеся, що ми можемо вільно їх використовувати без будь-яких обмежень або компенсації для вас. Отримавши ваші коментарі, ідеї, пропозиції, документи чи відгуки, Socks Expert LTD не відмовляється від будь-яких прав на використання подібної чи пов’язаної інформації, відомої нам раніше, розробленої нашими співробітниками чи отриманої з інших джерел, крім вас.

Сумісність

Ви погоджуєтеся з тим, що несете повну відповідальність за будь-яке апаратне та програмне середовище, включаючи операційні системи та інші програми, які ви використовуватимете для встановлення, запуску та доступу до наших служб і програмного забезпечення наших служб. Ви несете відповідальність за придбання всього апаратного забезпечення, необхідного для роботи наших служб, а також за будь-які збори, включаючи, але не обмежуючись, комісію за підключення до Інтернету, передачу даних або оператора мобільного зв’язку, які ви стягуєте за доступ до наших служб. Ми не несемо відповідальності за будь-які проблеми та збої сумісності, за винятком випадків, коли це може бути охоплено окремою угодою про надання послуг підтримки. Будь ласка, зверніться до нас індивідуально, якщо у вас виникли запитання щодо сумісності вашого обладнання та програмного забезпечення з нашими послугами.

Наші служби можуть автоматично завантажувати та встановлювати оновлення, оновлення чи інші нові функції, якщо ви не вимкнете ці функції у своєму обліковому записі.

Відшкодування

У повному обсязі, дозволеному чинним законодавством, ви погоджуєтеся звільнити, захищати, відшкодувати збитки та звільнити Socks Expert LTD, його філії та агентів, а також їхніх відповідних посадових осіб, директорів, менеджерів, партнерів, співробітників, агентів і підрядників від будь-яких претензій. , витрати, вимоги чи витрати, включаючи гонорари адвокатів, що виникають унаслідок (i) будь-якого розповсюдження, публікації, відмови в публікації, видалення, видалення, переміщення, редагування чи іншого використання Вмісту третьої сторони, включаючи, але не обмежуючись будь-якими претензіями, що такий Контент третіх осіб є незаконним або порушує інтелектуальну власність або інші права третіх осіб, (ii) використання вами наших послуг або будь-яку залежність від його власних функцій, функцій, інтерфейсів і роботи, або (iii) порушення вами цього Угода.

Наші послуги можуть використовуватися для доступу та відтворення Вмісту третіх осіб, якщо таке використання обмежується відтворенням матеріалів, які не захищені авторським правом, матеріалів, на які ви володієте авторським правом, або інших матеріалів, які ви маєте дозвіл або законно дозволено відтворювати. Права власності та права інтелектуальної власності на будь-який вміст, який відображається, зберігається у вашій Системі або до якого здійснюється доступ через неї, належать відповідному власнику вмісту. Такий вміст може бути захищений правами на конфіденційність, авторським правом або іншими законами про інтелектуальну власність, і може бути предметом умов використання третьої сторони, яка надає такий вміст. За винятком випадків, передбачених цим документом, ця Угода не надає вам жодних прав на використання такого вмісту, а також не гарантує, що такий вміст буде доступним для вас.

Заборонена діяльність

Socks Expert LTD не зобов’язаний примусово виконувати Угоду проти вас. У разі порушення Угоди ми залишаємо за собою право провести розслідування та вжити відповідних заходів на власний розсуд. Нижче наведено частковий перелік видів діяльності, які заборонені в наших службах або через них. Користуючись нашими послугами, ви погоджуєтеся не порушувати загальні етичні чи моральні норми, добрі звичаї та норми чесної поведінки, а також не допомагатимете, заохочувати чи дозволяти іншим використовувати наші послуги для/для (тут разом – «Заборонена діяльність»). порушувати права будь-якої третьої сторони, включаючи будь-яке порушення права власності, конфіденційності, конфіденційності, особистих даних, авторського права, торгової марки, патенту або будь-якої іншої інтелектуальної власності чи права власності; брати участь у будь-якому тероризмі, військовій, воєнізованій, міліційній чи подібній підготовці та діяльності; брати участь у будь-якій незаконній, злочинній або іншим чином незаконній діяльності, включаючи порушення безпеки та конфіденційності; шпигувати, переслідувати, завдавати шкоди, розігрувати або переслідувати інших, пропагувати фанатизм чи дискримінацію, брати участь у шпигунстві, робити будь-які мережеві ресурси недоступними для своїх користувачів, включаючи Відмову в обслуговуванні (DoS) або Розподілену відмову в обслуговуванні (DDoS) атаки; використання для будь-якої високоризикової для третіх сторін, шкідливої ​​або деструктивної діяльності, включаючи розповсюдження вірусів, рекламного програмного забезпечення, хробаків, троянських коней, зловмисного програмного забезпечення, шпигунського програмного забезпечення або будь-якої іншої подібної шкідливої ​​діяльності та продуктів або будь-якого іншого комп’ютерного коду, файлів або програм, призначених для переривання , викрадати, знищувати, обмежувати чи негативно впливати на функціональність будь-якого комп’ютерного програмного забезпечення, апаратного забезпечення, мережевого чи телекомунікаційного обладнання; використання по відношенню до неповнолітніх, особливо для перегляду, доступу або розповсюдження дитячої порнографії; інша діяльність, яка може завдати шкоди неповнолітнім; діяльність, яка переслідує або пропагує домагання іншої особи; діяльність або просування інформації, яка є шахрайською, неправдивою або такою, що вводить в оману, або пропагує незаконну діяльність або поведінку, яка є образливою, погрозливою, непристойною, наклепницькою чи наклепницькою; або порушувати будь-який застосовний закон, або вчиняти дії, які інакше є незаконними в будь-якій юрисдикції; порушувати цю Угоду або Політику конфіденційності; змінювати, адаптувати, привласнювати, відтворювати, поширювати, перекладати, створювати похідні роботи чи адаптації, публічно демонструвати, продавати, торгувати або будь-яким чином використовувати наші послуги;  використовувати будь-якого робота, програму чи інший автоматизований пристрій, процес або засоби для використання, доступу до наших послуг; змінювати будь-які функції, інтерфейс або будь-яку іншу частину наших послуг; видаляти або змінювати будь-які повідомлення про авторські права, торгові марки чи інші права власності, які з’являються в будь-якій частині наших служб на будь-якому Вмісті користувача, отриманому або скопійованому з наших служб; намагатися отримати несанкціонований доступ до наших служб, їх функціональних можливостей, комп’ютерних систем або мереж Socks Expert LTD , до яких можуть підключатися наші служби; використовувати наші послуги, щоб порушити конфіденційність, безпеку або іншим чином завдати шкоди власності, особам та/або організаціям; або використовувати наші послуги у спосіб, який накладає необґрунтоване або непропорційно велике навантаження на наші послуги або нашу апаратну та програмну інфраструктуру;займатися іншою непропорційною та загалом неприйнятною діяльністю. Ви також погоджуєтеся не діяти всупереч закону та не виконувати вищезазначених дій, навіть якщо це дозволено чинним законодавством, без попереднього письмового повідомлення за 30 днів, яке буде надано разом із будь-якою інформацією, яку ми можемо обґрунтовано вимагати надання надати нам можливість надати альтернативні засоби правового захисту або іншим чином задовольнити їх на власний розсуд.

Ми розкриємо ваші дані та всю інформацію про заборонену діяльність без вашої згоди та будь-якого повідомлення компетентним національним та іноземним органам, особливо у випадках: (i) будь-якого кримінального та адміністративного розслідування вашої діяльності, що стосується порушень конфіденційності третіх сторін або будь-які інші права, або будь-який відповідний закон; (ii) будь-які судові дії щодо підозрюваної незаконної діяльності; (iii) виконання або застосування цієї Угоди; (iv) дотримання судового процесу чи іншого державного запиту, як-от ордер на обшук, повістка в суд, статут, судове провадження чи інший судовий процес, поданий Socks Expert LTD; або (v) захист законних прав, репутації та власності. Ми також можемо виконувати рішення та запити національних та іноземних судів, що стосуються порушень конфіденційності чи будь-яких інших прав третьої сторони, або будь-якого іншого незаконного використання наших послуг.

Відмова від гарантії та обмеження відповідальності. ВИ ПРЯМО ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО КОРИСТУЄТЕСЬ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТЯМИ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ТА ІНТЕРФЕЙСИ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК. SOCKS EXPERT LTD НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ЗАЯВ АБО ГАРАНТІЙ ЩОДО НАШИХ ПОСЛУГ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЙОГО ХАРАКТЕРУ, ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ, ІНТЕРФЕЙСІВ ТА ВИХІДНОГО КОДУ, ВМІСТУ ТРЕТІХ СТОРІН АБО РЕЗУЛЬТАТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОТРИМАНІ В ВИКОРИСТАННІ БУДЬ-КОГО З ПЕРЕДНЬОГО ЙДУ. НАШІ ПОСЛУГИ, ЇЇ ВЛАСНІ ФУНКЦІЇ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ, ІНТЕРФЕЙСИ ТА ВИХІДНИЙ КОД, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВМІСТ ТРЕТІХ СТОРІН ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАШИХ СЕРВІСІВ НАДАЮТЬСЯ НА ЗАСТАВАХ «ЯК Є» ТА «ЗА НАЯВНОСТІ», І SOCKS EXPERT LTD ОСОБЛИВО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ NY І УСІ ПРЯМІ АБО НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, ГАРАНТІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ, КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, ТОЧНОСТІ, ЗАКОННОСТІ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ СТОРІН.SOCKS EXPERT LTD ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД ВИПРАВЛЯТИ БУДЬ-ЯКУ ПОМИЛКУ АБО УПУЩЕННЯ НА НАШИХ СЕРВІСАХ у СВОЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТЯХ, ІНТЕРФЕЙСАХ ТА ВИХІДНОМУ КОДУ. КОМПАНІЯ НЕ РОБИТЬ ВАМ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ НАДАННЯ НАШИХ ПОСЛУГ І ЯВНО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ЗАЯВ, ГАРАНТІЙ АБО ГАРАНТІЙ.

МИ НЕ ГАРАНТУЄМО, ЩО НАШІ ПОСЛУГИ БУДУТЬ ФУНКЦІОНУВАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНО АБО БЕЗ ПОМИЛОК, що функції, які містяться в наших службах, відповідатимуть вашим вимогам, що будь-яка функція чи функціональність наших послуг або самі наші служби залишаться доступними, що дефекти в наших послуги будуть виправлені або що наші послуги будуть сумісні або працюватимуть з будь-яким стороннім програмним забезпеченням, програмами чи службами, що наші послуги не містять вірусів і дефектів. ВИ ПРИЙМАЄТЕ НА СЕБЕ ВСІ РИЗИКИ В ВИКОРИСТАННІ НАШИХ СЕРВІСІВ І НЕСЕТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЖИВАННЯ ВСІХ ЮРИДИЧНИХ ЗАХОДІВ, ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ЩОДО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

Socks Expert LTD, ЇЇ ФІЛІЇ ТА АГЕНТИ, ТА ЇХ ВІДПОВІДНІ ОФІЦЕРИ, ДИРЕКТОРИ, МЕНЕДЖЕРИ, ПАРТНЕРИ, АКЦІОНЕРИ, УЧАСНИКИ, СПІВРОБІТНИКИ, АГЕНТИ ТА ПІДРЯДНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКОВІ, ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ПІДРЯДНІ, ВИПАДКОВІ, ЗРАЗКОВІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, включаючи, але не обмежуючись, збитки або втрати через втрату можливості використання, втрату даних, збій механізмів безпеки, перерву в бізнесі, втрачений прибуток або витрати на покриття, НЕЗАЛЕЖНО ЧИ В РЕЗУЛЬТАТАХ НАШИХ СЕРВІСІВ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ТРЕТІХ СТОРІН АБО ВИЧИСЛЕНИХ НИМИ ВМІСТ, ТРЕТІХ ОСІБ, ЦЯ УГОДА АБО ІНШИМ ЧИСЛОМ (ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, ЗБИТКИ В РЕЗУЛЬТАТІ НЕДБАЛОСТІ), НАВІТЬ ЯКЩО НАС ПОВІДОМИЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. КОМПАНІЯ Socks Expert LTD В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ПОВЕДІНКУ ТРЕТІХ ОСІБ. НАША СУМАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ВИНИКАЄ З ЦІЄЇ УГОДИ, НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 100 доларів США. У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ НАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БУДЕ ОБМЕЖЕНА ПОВНОЮ МІРОЮ, ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

Термін, припинення та призупинення наших послуг

Ця Угода набирає чинності з моменту, коли ви починаєте використовувати або отримуєте доступ до наших послуг, і діятиме до припинення її дії згідно з умовами цієї Угоди.

Ви розумієте та погоджуєтеся, що на власний розсуд Socks Expert LTD і без попереднього повідомлення ваш доступ до цієї Системи може бути призупинено, і Socks Expert LTD може використати будь-який інший доступний засіб правового захисту, якщо Socks Expert LTD вважає, що використання вами наших послуг (a) порушує (i) умов цієї Угоди, (ii) прав Socks Expert LTD або будь-якої третьої сторони, або (iii) будь-якого застосовного закону чи нормативного акта, або (b) з іншого боку є небажаним або недоречним, або (c) є шахрайською діяльністю будь-якого характеру. Ви погоджуєтеся з тим, що грошові збитки можуть бути недостатніми для Socks Expert LTD у разі порушення цієї Угоди, і ви погоджуєтеся на судову заборону або інший справедливий засіб правового захисту за такі порушення без вимоги, щоб Socks Expert LTD вніс заставу. Компанія Socks Expert LTD не зобов’язана надавати вам будь-яке відшкодування чи іншу компенсацію, якщо вас призупинено як авторизованого користувача наших послуг, оскільки на власний розсуд Socks Expert LTD ви порушили умови цієї Угоди.

Будь-яка сторона має право розірвати цю Угоду в будь-який час, надіславши іншій стороні попереднє письмове повідомлення та вказавши розумну дату розірвання. У разі такого розірвання шляхом письмового повідомлення будь-якої сторони, Socks Expert LTD не несе жодної відповідальності, відшкодування чи інших компенсаційних зобов’язань перед користувачем.

Socks Expert LTD має право припинити дію цієї Угоди в односторонньому порядку та негайно у разі будь-якого неприйнятного використання наших послуг (перегляньте розділ «Заборонена діяльність» вище), будь-якого порушення будь-яких прав третіх осіб або чинного законодавства, або будь-якого порушення цієї Угоди, або у випадку користувач піддає Socks Expert LTD ризику згідно з будь-якими чинними законами чи правилами.

Після припинення дії Угоди надання ліцензії відповідно до цієї Угоди автоматично припиняється, і ви повинні негайно припинити використання та доступ до наших послуг і/або повинні видалити будь-яке програмне забезпечення, яке було надано як частину наших послуг.

Експортний контроль і санкції

Наші послуги, їхні власні функції, функціональні можливості, інтерфейси та вихідний код та/або включене Програмне забезпечення можуть підлягати експортному контролю та економічним санкціям, законам, нормам і вимогам, а також імпортним законам, нормам і вимогам певних юрисдикцій. Користуючись нашими послугами, ви заявляєте та гарантуєте, що ви не перебуваєте, не перебуваєте під контролем або не є громадянином чи резидентом будь-якої такої обмеженої юрисдикції.

Урядові користувачі

Наші послуги, їхні власні функції, функціональні можливості, інтерфейси та вихідний код, а також Програмне забезпечення були розроблені повністю за приватні кошти. Наші послуги є комерційним продуктом. Якщо користувач або ліцензіат наших послуг є агентством, департаментом або іншою державною установою, такий користувач або ліцензіат повинен заздалегідь укласти з нами окрему письмову угоду. Будь-яке несанкціоноване або інше використання заборонено.

Вирішення конфліктів

Всі спори та претензії вирішуються шляхом переговорів. Якщо протягом 30 (тридцяти) днів переговори не можуть вирішити спір або претензію, такий спір або претензія остаточно вирішується в судовому порядку в компетентному суді.

Різне

Ми залишаємо за собою право змінювати та оновлювати цю Угоду на власний розсуд, у будь-який час, з будь-якої причини або без неї, без попередження чи відповідальності, як зазначено нижче. Ми також залишаємо за собою право змінювати, оновлювати або припиняти роботу наших служб на власний розсуд, у будь-який час, з будь-якої причини або без неї, без попередження чи відповідальності.

Усі користувачі наших послуг зобов’язані переконатися, що вони ознайомлені з найновішою редакцією цієї Угоди. Поточна версія цього. Ви погоджуєтеся переглядати цю Угоду щоразу, коли користуєтеся нашими послугами, оскільки погоджуєтеся дотримуватися її кожного разу, коли використовуєте або отримуєте доступ до наших послуг. Кожне оновлення цієї Угоди набуває чинності з моменту його публікації, як зазначено вище. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що будь-яке подальше використання та доступ до наших послуг після внесення будь-яких оновлень до цієї Угоди означає, що ви добровільно погоджуєтеся дотримуватися оновленої Угоди.

Ця Угода є угодою між вами та  Socks Expert LTD щодо використання наших послуг і замінює будь-яку попередню угоду між вами та нами щодо цього питання. Сторони визнають, що не покладаються на будь-які заяви, зроблені, але прямо не містяться в цій Угоді.

Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним або недійсним, таке положення буде обмежено або скасовано мінімально необхідною мірою, щоб ця Угода залишалася в повній силі та виконанні.

Ви не маєте права призначати або передавати свої права чи обов’язки за цією Угодою будь-якій третій стороні.

Назви розділів у цій Угоді призначені лише для зручності та не мають юридичної чи договірної сили.

Читати далі
Готові почати заробляти гроші?
Ми тут, щоб допомогти та відповісти на будь-які ваші запитання.